Svatba v Modré Stodole

O sobotách v období od května do září je stanoven minimální počet hostů na 50 osob. Při nižším počtu nás prosím kontaktujte.

OZVUČENÍ OBŘADU

-Prosíme o dodání hudby nejpozději 72 hodin před samotným obřadem (flash, internetové úložiště) pro odzkoušení zvukové stopy Vytvořte jednotlivé složky a pojmenujte je následovně:

-Před obřadem (vhodná klidnější hudba, kdy se hosté scházejí)

-Nástup ženich

-Nástup nevěsta

-Gratulace hostů

-Doba nástupu každého ze snoubenců je cca 20 sec. Z tohoto důvodu doporučujeme vybírat skladby pro nástup, které začínají hrát již od začátku bez dlouhých předeher nebo skladby upravené. Možná je i volba jedné společné písně pro oba snoubence.

-Obsluha spouští první nástupní píseň na pokyn koordinátora, svědka či jiných příbuzných.

OZVUČENÍ RESTAURACE
Základní podkresové ozvučení ve všech zdarma. Lze spustit pouze playlist (hraje dle abecedy) z flash disku. (obsluhuje personál areálu).

Za příplatek je možné do prostor doobjednat aktivní reproduktory s výkonem cca 2000 watt – připojení např. na jack 3,5 mm. (koncové zařízení s hudbou dodávají novomanželé).

OZVUČENÍ KLUBU
Klub je vybaven pasivní repro soustavou, možnost zajištění dvou aktivních odposlechů. Součástí ozvučení není mixážní pult ani další zařízení pro DJ. (možno za příplatek). Standardní výstup na XLR. Po domluvě možno redukce na cinch. Po domluvě je možná zkouška techniky.

PROJEKCE V KLUBU/ V SÁLECH

Podporované formáty – HDMI, display port, apple. Z důvodu full HD a bezdrátového přenosu signálu není podporováno VGA (ani s redukcemi).

OBECNÍ ÚŘAD

Po složení rezervačního poplatku Vám připravíme potvrzení o rezervaci místa. K jeho sestavení potřebujeme základní informace – jméno, datum a místo narození každého ze snoubenců. Tento dokument je pro Vás důležitý pro další jednání na obecním úřadě. Při jednání na úřadě Vám rádi poskytneme součinnost.

Rezervace prostor a platební podmínky

Nezávazná rezervace

Po dobu 7 dní Vám nezávazně rezervujeme termín svatby. Není-li do té doby termín potvrzen a složena záloha, můžeme prostory nabídnout jinému klientovi.

Závazná rezervace

Pro rezervaci našich prostor je nutné složit zálohu ve výši 10 000,-Kč (částka bude následně převedena jako kauce). Peníze je možné složit hotově, bankovním převodem nebo platební kartou. Po uhrazení zálohy bude klientovi vystaveno potvrzení pro zajištění obřadu pro obecní úřad Horoměřice. Při závěrečném vyúčtování bude odečtena z celkového účtu. V případě storna svatby propadá ve prospěch dodavatele.

Doplatky

druhou zálohu ve výši 50 % ceny objednaných služeb je nutné složit měsíc před datem svatby.

Zbývající část je splatná 5 pracovních dní před datem svatby. Složené platby jsou podmínkou realizace svatby.

Ostatní položky

U položek, které nejsou známy před konáním svatby (např. výše konzumace) má klient možnost přednabití kreditu.

Klient si přednabije kredit dle svého uvážení, ze kterého bude následně čerpáno. V případě jeho vyčerpání může klient kdykoliv kredit dobít.
V případě nedobití kreditu, přechází obsluha automaticky na systém úhrady ihned při objednání služby. Případný přeplatek bude vrácen stejnou metodou jakou byl uhrazen (karta, převod, hotovost). Speciální ceny a zvýhodnění platí pouze pro konkrétní poptávku. Při změně rozsahu svatby může být vše upraveno.

OBJEDNÁVKA

Objednávkou se rozumí objednávkový formulář, odsouhlasený oběma stranami a to pouze tištěnou nebo i emailovou formou.

Všechny požadované položky musí být uvedeny v daném formuláři. V opačném případě nevzniká relax parku-Modrá stodola povinnost plnění.  Klient uhrazením záloh zároveň souhlasí se všemi položkami v objednávce.

Všechny následné změny, požadavky a doplnění je možno brát jako závazné až po vzájemném potvrzení na objednávkovém listě. Neručíme za nedoručené emaily apod. V případě urgentních věcí nás prosím kontaktujte současně emailem i telefonicky.

Naše obchodní oddělení se snaží všechny emaily zpracovávat max. do 48 hodin od jejich doručení.

ZMĚNY

Bezplatně poskytujeme 3 konzultace. Veškeré změny, úpravy a další konzultace jsou zpoplatněné.

Svatba je obvykle objednávána s větším předstihem a proto není potřebné průběžně svatební nabídku aktualizovat, pokud nedochází ke změnám zásadního charakteru (drobné úpravy počtu osob do 20%, časového harmonogramu apod.). Provádíme pouze úpravy většího rozsahu (doobjednání dalších služeb apod.) K finálnímu upřesnění počtů slouží závěrečná předsvatební schůzka cca 14 dní před svatbou na které náš koordinátor upraví všechny požadavky dle Vaší potřeby a je podkladem pro vystavení závěrečné faktury.

KAUCE

Kauce (rezervační poplatek ve výši 15 000,-Kč) slouží na případnou úhradu nenadálých událostí vzniklých během svatby způsobené jím i pozvanými hosty  (poškození, porušení podmínek apod.) nebo konzumací nad uhrazený finanční limit. Pokud škoda přesáhne uvedenou částku jsou novomanželé povinni doplatit částku dle vzniklé škody. Kauce je vratná po skončení akce. 

Provozovatel nezodpovídá za techniku donesenou objednavatelem (např. vlastní ozvučení).

REKLAMACE

Všech služeb musí proběhnout v okamžiku jejich zjištění. (chybějící položky na rautu, nedostatečné množství, záměna položek apod.) Vzhledem k povaze služeb nejsme schopni řešit tyto stížnosti po uskutečnění celé akce a při vyúčtování na ně nebude brán zřetel.

PROSTORY

Zákazník má možnost výběru rezervace celého areálu (exkluzivita prostor, která je zpoplatněna) nebo rezervace pouze vybraného prostoru (bez poplatku). Všechny požadované prostory musí být objednány před začátkem akce.

Prostory, u kterých není provedena rezervace, mohou být poskytnuty dalšímu klientovi, pokud není smluveno jinak (exkluzivita).

V případě, že není sjednána exkluzivita prostor, vyhrazuje si provozovatel právo průchodu hotelových a ostatních hostů prostorami areálu nebo provoz bowlingových drah bez omezení. Otevírací doba všech prostor je do 22.00 hod kromě music coctail clubu Alcatraz.

NOČNÍ KLID
Noční klid je stanoven v obci na 22.00 hod. Po této době je nutné hudbu a ostatní hlasité zvuky přesunout do vnitřních prostor.

K tomuto účelu je vyhrazen music club Alcatraz, kde hlukový limit není nijak omezen. Případnou vyjimku od obce si vyjednává zákazník sám. Případné povolení bude předloženo provozovali nejpozději týden před zahájením akce. V případě úmyslného porušení se zákazník zavazuje zaplatit poplatek 5000,-Kč a zároveň přebírá plnou odpovědnost při řízení s policií a ostatními orgány státní správy.

ZRUŠENÍ SVATBY

Rezervační poplatek

Vždy propadá rezervační záloha ve výši 15 000,-Kč.

Ubytování

Dle storno podmínek hotelu:

Nad 30 dní - bez stornopoplatku

30 - 15 dní -  25% z celkové ceny nerealizovaného ubytování

14 -  7 dní -  50% z  celkové ceny nerealizovaného ubytování

6-  0 dní - 100% z celkové ceny nerealizovaného ubytování

Host souhlasí s ubytovacím řádem hotelu, který je k dispozici na stránkách www.modrastodola.cz

Novomanželský apartmán zdarma může být použit pouze pro ubytování novomanželů.

Uvedené zvýhodněné ceny a nárok na apartmán zdarma jsou platné pouze v případě hromadné objednávky.

Snoubenci finančně ručí za případné neobsazené, předem objednané pokoje.

Pokud si hosté objednají pokoje individuálně nevzniká nárok na zvýhodněné ceny. Platby hostů  jsou v tomto případě vybírány individuálně.

Služby relax park-Modrá stodola a Alcatraz club/game

Nad 30 dní – bez storno poplatku

30 – 15 dní – 30 % z ceny akce

14 – 7 dní – 60 % z ceny akce

7 dní - 0 – 100 % z ceny akce

Externí služby
(květiny, dort, program)

Účtováno dle storno podmínek našich dodavatelů. Rádi Vám je sdělíme na požádání dle konkrétní objednávky.

Doplňkové služby

Doplňkové služby

 • Květiny od A do Z

  Kompletní květinový servis, skvělé nápady zkušené floristky, originální výzdoba

 • Dorty a sweet bar

  Cukrařinu považujeme za umění, vytvoříme nebo doporučíme skvělé dodavatele

 • Fotograf

  Nechte vše na nás, zachytíme jedinečné okamžiky Vašeho slavnostního dne
 • DJ a kapely

  Profesionální moderování celého dne včetně hudební produkce
 • Zábava pro děti

  Venkovní dětská hřiště a prostorný vnitřní dětský koutek pro nejmenší, lanový park pro teenegery
 • Parkoviště

  Pouze 10 minut od Prahy, skvělá dopravní dostupnost z D7 od letiště Václava Havla, 70 parkovacích míst

Chtěli byste více informací?

Chtěli byste více informací?

Rádi Vás celým naším areálem provedeme, sestavíme nabídku na míru a poradíme s celou organizací svatby.

Objednat se